Tag Archives: каналопълнежи

Ендодонтски продукти

1. Канални инструменти от фирма “Thomas”– Франция, “Poldent”- Полша:
• Каналоразширители, ръчни, К-файли, оп. 6 бр.  –  9,00 лв.
• Каналоразширители, ръчни, римерси, оп. 6 бр.  –  9,00 лв.
• Каналоразширители, ръчни, хедштрьом, оп. 6 бр.  – 8,00 лв.
• Каналоразширители, К-файли, римерси, хедштрьом, NITI, оп. 6 бр./ ръчни –   22,00 лв.
•  NiTi TEE – Poldent – оп. 6 бр. – 49,00 лв. • S5  Endo rotary – Poldent – оп. 6 бр. – 54,00 лв.
. Gutta Percha remover – 49,00 лв. .…Още...