Представители в страната

ВАРНА:  НЕЛИ ЧЕРНЕВА, тел. 052/609 634, 0879 065 970

ПЛЕВЕН:  ДИАНА МИШЕВА, тел. 064/82 62 51, 0885 291 464

ПЕРНИК:  РОСИ ЗАФИРОВА, тел. 0879  123 412