Представители в страната

ПЛОВДИВ:  АНЕТА РИЗОВА, тел. 032/26 90 25
ВАРНА ПЕНКА ПЕТРОВА, тел. 052/609 634
ПЛЕВЕН:  ДИАНА МИШЕВА, тел. 064/82 62 51
РУСЕ:  ГАЛЯ КОЛЕВА, тел. 082/83 78 63 ; 0879/056266
ВЕЛИКО ТЪРНОВО:  Д-Р СТЕФАН КОСТАДИНОВ, тел. 062/64 11 06; 0888/678 000
ХАСКОВО:  КОНСТАНТИН КОСТОВ, тел. 038/62 25 16
ЯМБОЛ:  ИЛКО СОТИРОВ, тел. 046/665 286
КАЗАНЛЪК:  ИЛИЯНА ИВАНОВА, тел.0431/62844; 0889/437 353
ПЕРНИК:  АЛБЕНА СЛАВОВА, тел. 076/630 600
ШУМЕН:  ВИЛИЯНА ВАСИЛЕВА, тел. 054/801 091
СТАРА ЗАГОРА:  ДИАНА БУШКАЛОВА, тел.042/601 259; 0877/625 347