Archive for 'Зъбни имплантати и костозаместители'

Синтетични косто заместители на фирма Medbone – Португалия

Каталог : 1) medbone_general_catalog_dental_mb…Още...

Имплантни системи T.B.R. – Франция

Каталози : 1) Z1 – TBR En – Z1 implants catalog   2) BL – TBR En – Bone Level implants catalog
    Промоционална оферта за импланти                                              …Още...

Имплантна система “AXIOM” на фирма “Anthogyr”, Франция

 Каталог : Axion Bone…Още...