Archive for 'Зъботехническа апаратура'

Пещи за синтероване на фирма Ugin – Франция

Sinter fast + Цена : 19 900 лв.                               Sinter fast Цена : 17 000 лв.    …Още...

Пясъкоструйници и др. апарати на Dentalfarm Италия

Още...

Машини за леене

                            • “Ducatron Quattro” на “Ugin” – Франция, индукционно леене от транзисторен  тип, нискочестотен – нагрява метала отвътре навън и икономисва ел.енергия
Цена: 16 700,00 лв.   * Цените са с включено ДДС  …Още...

Муфелни пещи

                                        “Programix 50”  “Ugin”– Франция, 30 програми, 9-етапно нагряване Цена: 4 200,00 лв. * Цените са с включено ДДС  …Още...

Пещи за металокерамика

“Multimat Cube Press” на “Dentsply – Sirona” – Германия + вакуум помпа
Цена: 15  000,00 лв.                     • Керамична пещ “Artis” на “Ugin” – Франция + вакуум помпа
Цена: 8 600,00 лв.…Още...

Зъботехнически микромотори и турбини на фирма Dentalfarm – Италия

Още...