Доставка и Монтаж

Начин на плащане:

100% авансово с 3,5% отстъпка
50% аванс и 50% при получаване
лизинг – 20% аванс и остатъкът до 24 месеца с 7% годишна лихва.

Срок на доставка:

Юнити – до 60-75 работни дни 111
Останали апарати – 30 работни дни

Гаранционни срокове / включват труд и резервни части /:

– Дентални юнити – 24 месеца.
– Всички останали апарати – 12 месеца.
– Турбини и наконечници – 8 – 12 месеца.
– Заплаща се транспорта при посещения извън града – 1,00 лв./км. в едната посока

Цени за транспорт и монтаж на дентални апарати:

– Транспорт на юнити: от „Дентаком” – София до адреса на клиента
/без качване по етажи/ – 0,90 лв./км. в едната посока 
– Монтаж на юнити – 400,00 лв.
– Монтаж на интраорални рентгени – 250,00 лв.
– Монтаж на панорамни рентгени : 750,00 лв.
– Монтаж на автоклави – 50,00 лв.
– Монтаж на скалери – 50,00 лв.
– Монтаж на компресори – 50,00 лв.
– Монтаж на турбини – 20,00 лв.