Полезни връзки

Международна специализирана изложба Булмедика/Булдентал : www.bulmedica.bg
Изпълнителна агенция по лекарствата : www.bda.bg
Асоциация на денталните дилъри в Европа : www.adde.info
Асоциациа на денталните дилъри в България : www.addb.bg
Сдружение на българските зъболекари : www.abdentist.com
Български зъболекарски съюз : www.bzs.bg
Съюз на зъботехниците в България : www.szb-bg.org